Sheena Dhanda

Nurse Practioner

ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

NHS ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (MHRA) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
 
ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
MHRA ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। [4]
 
ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ\n\nਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ, ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। [5,6]

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

MHRA ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।\n\nਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। [10]
 
ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। [5]
 
ਘੱਟ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋਖਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। [11]
 
ਆੱਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾ ਜ਼ੇਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। [12]

ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਥਿਹਾਸ

ਟੀਕਾ:
 
ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। [13]
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। [14]
 
ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। [15]
 
nਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਪ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। [16]

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ

ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । [17]
 
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 100% ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। [18]
 
65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। [19]

ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਲਗਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। [20]
 
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਧਾਰਣਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਮਿਥਿਹਾਸ

ਮਿਥਿਹਾਸ: ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”
ਸਚਾਈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [21]
 
ਮਿਥਿਹਾਸ: ‘ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਸਚਾਈ: ਇਸਨਾਲ ਮੋਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। [22]

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 80% ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ-ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਣਤਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ